Historie

In het voorjaar van 2008 maakte de regering zich zorgen over mogelijke heftige reacties van Nederlandse bevolkingsgroepen bij het verschijnen van een kwaadaardige en denigrerende film over de Koran.

Door de burgemeester van Ede werd in samenwerking met de voorzitter van de Raad van Kerken een manifest opgesteld met een Oproep tot Respect (zie Hieronder). Daar werd door ruim zestig levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke organisaties positief op gereageerd met een ondertekening van dat manifest.

Op een bijeenkomst met de ondertekenaars op het gemeentehuis, werd besloten dat er reden was om daadwerkelijk iets te gaan doen met deze oproep. In een grote vergadering bij de Turkse Sociaal Culturele Verenging Ede werd op 26 Maart 2008 daarvoor een stuurgroep opgericht, bestaande uit circa 12 vertegenwoordigers van de organisaties die de Oproep tot Respect hadden ondertekend.

Later is een klein bestuur voor de dagelijkse gaan van zaken benoemd. Uit de stuurgroep zijn toen der tijd twee kerngroepen gevormd, elk van een activiteit. De stuurgroep is actief bezig geweest de doelen van het eerste uur te bewaken en in daden om te zetten. Zij vertegenwoordigen de circa 60 ondertekenaars c.q morele ondersteuners van de Oproep tot Respect van Maart 2008.

In de periode 2008 tot 2012 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd door het toenmalig bestuur met als doel ontmoeting en dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Ede. In het tabblad activiteiten kunt u een overzicht vinden van de activiteiten in die periode.

In 2012 en 2013 zijn minder activiteiten ontplooid door Samen voor Ede. Dit was aanleiding om in 2014 te onderzoeken of er nog behoefte was aan een platform voor diversiteitsvraagstukken in Ede.  Het bleek dat een dergelijke behoefte er nog steeds is, met name als een brug tussen de vele maatschappelijke, politieke, culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties die Ede kent. Dit heeft er toe geleid dat in 2015 een nieuw bestuur is aangetreden en Samen voor Ede een Stichting is geworden. Samen met alle partijen die zich betrokken voelen bij het gedachtengoed van Samen voor Ede worden activiteiten geïnitieerd, passend bij de behoefte van deze tijd en dit moment.

De manifest ondertekenaars waren:

Irshad, AMNE adviesgroep Marokkaanse Nederlandse Ede, stichting Marokkaanse Moslims Ede, Grote Turkse Moskee, Somalische vereniging, Raad van Kerken Ede, Open Hof, Taborgemeente, NFB Ede, Stichting Werkgroep Vluchtelingen, Emmaus Ede, Milli Gorus, Stichting Fitam, Edese Turkse Sociaal Culturele Vereniging, C.R.L.J.E., Italiaanse Vereniging, ROCA12, BAHAI Ede, Vereniging Afrikaanse Vrouwen in Nederland, Huis El Karam, Basisgemeente Exodus Ede s.o, Stichting Islamitich Centrum, Orde van Vrijmetselaren, Evangelische Lutherse gemeente Ede e.o, Doopsgezinde Gemeente Wageningen wijk Ede, Leger des Heils, Rooms Katholieke Kerk, Parochie de Goede Herder, Hervormde Gemeente Ede, hervormde Gemeente Bennekom, Hervormde Gemeente Wekerom, Baptistengemeente Ede, De kei, Zevendedags Adventisten, Welstede, Geloofsgemeenschap Hartenberg, Gereformeerde Kerk Noorderkerk, Christenunie, VVD Ede, CDA ede, PVDA Ede, SGP Ede, GroenlinksePE, Gemeentebelangen, FC Jeugd ’90, CNV Publieke Zaak, FNV Bondgenoten Ede e.o. FNV Bouw, ’t Laag, ANSO Ede, COSBO Ede, Moluks Evangelische Gemeente Regio Lunteren e.o.