Samen voor Ede 2020-10-10T08:36:16+00:00

Welkom Bij Samen Voor Ede

De Stichting Samen voor Ede vormt een platform voor diversiteitsvraagstukken in de gemeente Ede. Door ontmoeting en verbinding tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen streven wij ernaar een overstijgende identiteit te vinden en te waarborgen. Daarnaast bieden wij een klankbord aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en partijen die zich betrokken voelen bij de Edese samenleving.

Verschillen in afkomst, cultuur of geloof respecteren wij en zien wij als bron van een levendige en vreedzame samenleving. Wij opereren vanuit het gedachtegoed van  de ‘oproep tot respect’ dat in 2008 is opgesteld en ondertekend door ongeveer 60 maatschappelijke organisaties in de gemeente Ede.

Om onze doelstellingen te realiseren organiseren wij diverse activiteiten:

  • Themabijeenkomsten over onderwerpen die de diversiteit in de Edese samenleving raken
  • Verspreiden van goed nieuws omtrent diversiteit via onze website
  • Optreden als spreekbuis voor de gezamenlijke multiculturele organisaties in Ede

Hebt u aanvullende ideeën voor activiteiten die Samen voor Ede kan organiseren?  Heeft u behoefte aan een sparringpartner om over diversiteit in de Edese samenleving te praten? Of wellicht wilt u in contact komen met maatschappelijke organisaties in Ede. Neem dan gerust contact met ons op.