Activiteiten 2022-07-10T18:14:10+00:00

Young Leaders ontvangen certificaat!

In 2022 is er door Spectrum een training empowerment gegeven aan jonge mensen/ young leaders. het doel was het vinden van de eigen kracht om daarmee een steentje bij te dragen aan de samenleving. Maandag 4 juli was de afronding in Cultura Ede waarbij de deelnemers het project gepresenteerd hebben en met de aanwezigen in gesprek gingen. Het project is opgestart door de Stichtingen Sabiel en Samen voor Ede. Hieronder een aantal foto’s om een impressie te geven van 4 juli.

De gecertificeerden en de begeleiders van Spectrum
Alle deelnemers aan het project en Peter Plooij en Bouchra Lahrech
Initiatiefnemers Stichtingen Sabiel en Samen voor Ede

Kennismaking met europarlementariër 8 juli 2021

Naar aanleiding van een zoom sessie over discriminatie heeft er een nadere kennismaking met Samira Rafaela (europarlementariër) en Suleyman Aslami ( buro euro parlement D’66) plaatsgevonden. Samen voor Ede heeft toegelicht welke activiteiten ondernomen worden op lokaal niveau. Op hun beurt is door de gasten het een en ander verteld over de werkwijze van het europarlement. Ook de huidige wijze van politiek bedrijven kwam aan bod. Bijgevoegd een foto van dit overleg.

SvE in gesprek met D’66 euro parlement

Kranslegging 4 mei 2021

De officiële dodenherdenking bij het mausoleum in Ede is in deze corona tijd niet doorgegaan. Desondanks hebben een aantal organisaties er voor gekozen bij het Mausoleum een krans neer te leggen. Samen voor Ede en Raad van Kerken hebben daar in gezamenlijkheid voor gekozen. Op de blauwe linten van de krans waren naast de namen van onze organisaties ook de tekst “Zorg voor Vrijheid” opgenomen.

Albert Schol Raad van Kerken (rechts) en Remko Steen Samen voor Ede

Interreligieuze viering 21 september 2020

Samen voor Ede en de Raad van Kerken hebben een viering georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding. De viering vond plaat in Emaus gebouw. Vanwege corona konden helaas slechts 60 mensen daaraan deelnemen. Vele partijen hebben door een toespraak/ gedicht of gebed een bijdrage geleverd aan deze viering.

Afgevaardigde van Marokkaanse moskee.
Afgevaardigde van samen voor Ede

Project dementie :

Bijeenkomst beleid 4 december 2019 Turkse Moskee
Samenwerking in Ede random dementie . Spectrum, Opella, Moskeeën, SvE en gemeente. Bijeenkomst partners 23 april 2019.
Bijeenkomst in Marokkaanse Moskee
Samenwerkingspartners project dementie
Bijeenkomst na gezamenlijke maaltijd in moskee

Project Elkaars Cultuur Proeven

Einde muziekonderdeel project:

Optreden op 17 september 2020 in Cultura. gaat na beëindiging project door. Subgroepjes “Trekvogels” en “Zirkani” waren al eerder ontstaan en repeteren al samen.

Evaluatie muziekonderdeel project bestuur Samen voor Ede met muzikanten 21 oktober 2020.

Kwartaalbijeenkomst 19 december 2019 alle deelnemers in Cultura:

Muziek maken tijdens wekelijkse oefenavond

oefensessie woensdagavond

Kwartaalbijeenkomst Elkaars Cultuur Proeven 18 september 2019:

Zowel de muziekgroep als literatuurgroep maken flinke vorderingen. Zie onderstaande foto’s

muziekgroep kwartaalbijeenkomst 18 september 2019
koppel literatuurgroep 18 september 2019

Stand van zaken project februari 2019:

Muziek:

Start muziek groep: eerste bijeenkomst.
 • er wordt om de 2 weken geoefend op woensdagavond in studio Cultura
 • Hedzerd vraagt Jochem om extra oefenruimte
 • Er zijn nu 9 muzikanten, we moeten ons inspannen daar meer van te maken

Literatuur:

 • Er staan 15 mensen op de lijst
 • De Nederlanders en allochtonen worden aan elkaar gekoppeld

Afspraken voor kwartaalbijeenkomsten

Voorstel is om in april, juni, september en november 2019 een activiteit te doen. Hedzerd organiseert het programma, in overleg met Hassan & Peter. Het programma vind plaats in het Atrium van Cultura en zal zo breed mogelijk bekend worden gemaakt. Entree is gratis.

 1. April; bijeenkomst bedoeld om Ede bekend te maken met het project, om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over culturele interventies en om te kijken hoe ver de groepen al zijn. 
  1. programma-onderdelen;

i.presentatie van rapport ‘Culturele interventies gericht op volwassen statushouders’; door LKCA

ii.presentatie muzikanten; interview met deelnemer en muzikale presentatie

iii.presentatie literatuurgroep; interview met deelnemer en voordracht

 1. Jun; presentatie door literaire groep; laten zien hoe ver de groep is en met elkaar in gesprek gaan over literatuur
 2. September; presentatie door muzikale groep; laten zien hoe ver de groep is en naar elkaar luisteren
 3. November; Syrische avond; voorstel is om samen met de Syrische gemeenschap in Ede een culturele avond te organiseren, met muziek, dans en lekkere hapjes.

Kranslegging 4 mei 2019

Wederom hebben Samen voor Ede en de Raad van Kerken Ede tijdens de dodenherdenking een krans gelegd bij het Mausoleum. Het weer kenmerkte zich door wind, kou en motregen. Bij het leggen van de kransen brak de zon door….
Krans van Samen voor Ede en Raad van Kerken

Activiteiten in het verleden

Themabijeenkomst: Bruggen bouwen

Toespraak bij opening

Dames en Heren  

Graag heet ik u vanavond allemaal van harte welkom. Wat fijn dat u bent gekomen. Trouwens mijn naam is: Mustafa Çelik. Vanavond gaan wij het hebben over het thema “Bruggen bouwen in een kleurrijke samenleving”.

Samen voor Ede is een samenwerkingsverband van een groot aantal levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke organisaties in Ede die in 2009 allen het manifest Oproep tot Respect hebben getekend. Samen voor Ede is een stichting ter bevordering van waarden en kwaliteiten die nodigzijn voor de matschappelijke cohesie in Ede.  

Samenspraak Besturen Turkse Moskee En Molukse Vereniging.

Samen voor Ede heeft er in 2016 voor gekozen naast thema bijeenkomsten ook kleinschalige ontmoetingen tussen 2 groeperingen uit de Edese samenleving te initiëren. Zo heeft er op 28 maar 2017 een afstemming plaatsgevonden tussen bovengenoemde partijen. Aanleiding was tevens dat de Turkse moskee meer informatie wilde over de zogenaamde ouderenkamers, een goedlopende voorziening voor Molukse ouderen.

Naast dit onderwerp kwamen ook andere issues aan bod. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Daarbij is naast de inhoudelijke uitwisseling ook over en weer meer interesse in elkaar ontstaan. Intentie is uitgesproken om het contact te onderhouden en elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten , waaraan deelgenomen kan worden.

Inspreek Avond Asielzoekers Gemeente Ede

Samen voor Ede is een platform van ongeveer 60 levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke organisaties die in Ede in 2008 het manifest Oproep tot Respect getekend hebben. Dit  naar aanleiding van de film Fitna. De stichting Samen voor Ede richt zich op culturele diversiteitsvraagstukken en constateert  dat er ook nu weer  behoefte is aan een gezamenlijk platform in Ede dat het onderling begrip tussen bevolkingsgroepen stimuleert.

Themabijeenkomsten 2014/2015

In het najaar van 2014 zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd. De eerste ging over extreem radicalisme. De tweede is samen met de sociale teams georganiseerd over de rol van de sociale teams vanaf 1 januari 2015. In het voorjaar van 2015 is de reeks vervolgd met een presentatie door Jos Artz over diversiteitsvraagstukken met als titel ontmoeten in verbinding. Ook in het najaar van 2015 zal een themabijeenkomst worden georganiseerd. Houd deze site in de gaten voor informatie

Themabijeenkomst “radicalisering” Opening

 Dames en heren, 

Graag heet ik u vanavond allemaal van harte welkom. Wat fijn dat u bent gekomen, we weten hoe moeilijk het is om tijd vrij te maken. Het feit dat u gekomen bent geeft aan, dat u belangrijk vind om samen over het thema radicalisering te praten. 

Representatie

Na de afschuwelijke aanslagen in Parijs van begin 2015 heeft Mustafa Çelik namens samen voor Ede een korte verklaring afgelegd tijdens de gemeentelijke manifestatie. Samen voor Ede legt ieder jaar op 4 mei een krans bij de dodenherdenking. Ook in 2015 hebben wij op deze wijze mee gedaan om de diversiteit en solidariteit in de Edese samenleving te representeren.

Kranslegging

Met allochtone Edenaren is deelgenomen aan de kranslegging op de Dodenherdenking bij het Mausoleun in Ede. De teskt op het lint van het bloemstuk van Samen voor Ede luidde Voor Vrijheid en Democratie.

Ede Culinair, Intercultureel Eetfestijn

Hier werkten wij samen met buurtvereningen en culturele verenigingen in de wijk Veldhuizen.
Het culinaire festijn met veel extra’s heeft op 30 april van 10.00 – 14.30 plaatsgevonden.

Vredeseducatie

Aan de expositie “Vrede Expres” van de Stichting Vredeseducatie in de laatste twee weken van juni op diverse loakties in Ede is deelgenomen.

Ede In Dialoog

Samen voor Ede wilde meer en beter contact tussen Edenaren.

Dialoog – géén discussie dus – was daarbij een heel geschikte vorm! Dialoog gaat immers uit van gelijkwaardigheid en iedereen kan daar in principe aan deelnemen. In 2011 vonden 9 gesprekken plaats Ede aan dialoog tafels over het thema van dit jaar: Dichtbij en ver weg in Ede, georganiseerd en ondersteund door diverse organisaties uit Ede.

Ontmoeting

In 2008 organiseerde de Stuurgorep een grote ontmoetingsbijeenkomst van autochtone en allochtone Edenaren in de raadszaal van de gemeente. Met een stellingendiscussie Mensen verbinden in een wereldwijde end uurzame samenleving door Jan Lagas, docent wijsbegeerte bij de Baha’i, werden de tongen losgemaakt. In een feestelijke sfeer werd opgetreden door Afrikaanse en Turkse dansers en genoot men van Marokkaanse en Somalische lekkernijen.
Sindsdien werd op de Dag tegen het racisme een manifestatie gehouden, Vredesvieringen, Iftars gedeeld, meegedaan aan een Turkse Kermes met een ballengooitent, een manifestatie VR’EDE voor EDE met een troubadour en speeddating.